Telefon NP

Telefon NP to kompleksowa usługa telefoniczna, umożliwiająca każdemu obniżenie kosztów połączeń międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych. Redukcja wydatków zależy od ilości i rodzaju generowanego ruchu i może sięgać 70% kosztów połączeń.

Telefon NP pozwala na realizację najwyższej jakości połączeń telefonicznych: międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych po bardzo atrakcyjnych stawkach. W ten sposób usługa może stać się efektywnym narzędziem redukcji bieżących kosztów działalności każdej firmy.

Telefon NP to kompleksowe rozwiązanie. Przed podpisaniem umowy dla każdego Klienta tworzona jest indywidualna oferta, dostosowana do infrastruktury technicznej zarówno po stronie Klienta jak i obsługującej jego firmę centrali lokalnej operatora dominującego. W ten sposób Abonent otrzymuje rozwiązanie zapewniające rzeczywistą redukcję kosztów.

Usługa umożliwia także dokładną kontrolę wydatków telekomunikacyjnych. Wraz z fakturą Klient otrzymuje zbiorczy raport obrazujący ilości, czas oraz koszty rozmów  oraz szczegółowe zestawienie połączeń w postaci elektronicznej z uwzględnieniem poszczególnych numerów wywołujących.